Support Online

Tư vấn công nghệ nhà lắp ghép
097 617 5678

Kinh doanh
0868 685 668

Chăm sóc KH2
0988 718 866

Chăm sóc KH3
0967 88 68 68

Tấm sàn bê tông siêu nhẹ, siêu rẻ IDC

Tấm sàn bê tông nhẹ dầy 70mm siêu rẻ siêu bền, cách âm, cách nhiệt. sản phẩm mới của IDC