Support Online

Tư vấn công nghệ nhà lắp ghép
097 617 5678

Kinh doanh
0868 685 668

Chăm sóc KH2
0988 718 866

Chăm sóc KH3
0967 88 68 68

Nhà ở bungalow lắp ghép

Xuất khẩu: giá 350 triệu

Trong nước giá 250 triệu

Lưu ý ở Nhật Bản là 600 triệu

Diện tích 28m2

Theo Nhalapghep.net