Support Online

Tư vấn công nghệ nhà lắp ghép
097 617 5678

Kinh doanh
0868 685 668

Chăm sóc KH2
0988 718 866

Chăm sóc KH3
0967 88 68 68

Nhà ở dân dụng lắp ghép 2 tầng

Với kiểu nhà ở dân dụng đuợc lắp ghép 2 tầng, vật liệu chính thép i thép c, với vách tuờng đuợc dùng loại panel cách nhiệt chống ồn