Support Online

Tư vấn công nghệ nhà lắp ghép
097 617 5678

Kinh doanh
0868 685 668

Chăm sóc KH2
0988 718 866

Chăm sóc KH3
0967 88 68 68

Seldat TDP1 Garments Factory Project

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN

Thi công hạng mục: Nhà văn phòng Ban điều hành

Dự án:  Seldat TDP1 Garments Factory Project
Địa điểm: Xã Nhơn Mỹ, trị trấn An Nhơn, tỉnh Bình Định